I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort. Kanske därför att många konstnärer har verkat och idag verkar i vårt område. Kramfors konstförening, som bildades efter krigsslutet 1945, firade 2015 sjuttio år.

Vi ställer in och skjuter fram vårt årsmöte!

 

Kramfors Konstförenings styrelse har på rekommendation från Sveriges Konstföreningar och vår egen uppfattning beslutat att ställa in årsmötet den 25 mars 2020. Allt beroende på den samhällssituation som råder med osäkerheten rörande coronaviruset och dess följder.

Vårt förslag är att vi skjuter upp årsmötet till i september, vi återkommer närmare med datum för det. Vidare är vårt förslag att den sittande styrelsen får förtroende att fram till årsmötet fortsätta att driva verksamheten vidare enligt liggande plan.

Om du inte godkänner vårt förslag eller vill ha ytterligare information vill vi att du hör av dig till Carl-Gerhard Lindberg på telefon 070-628 17 59 eller via mail carlgerhard.lindberg@telia.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Kramfors Konstförening

 

 

 

 Här finns Årsmöteshandlingar.


Kalendarium

Kommande evenemang Utställningar 2020

 

Årsmöte

Uppskjutet till i september

 

Jeko Haj Yusuf

Inställd nytt datum kommer.


Integration – konst

30 maj 2020 – 10 juni 2020
 

FacebookBanner.jpg

 
stäng