I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort. Kanske därför att många konstnärer har verkat och idag verkar i vårt område. Kramfors konstförening, som bildades efter krigsslutet 1945, firade 2015 sjuttio år.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Kramfors Konstföreningar hanterar dina personuppgifter på följande sätt:


Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registeruppdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter i vårt medlemsregister
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är med i vår konstförening. Vi samlar in adressuppgifter, e-post och telefonnummer för att kunna kontakta dig. Vi använder uppgifterna för att kunna skicka information via post, e-post och nyhetsbrev med nyheter, inbjudningar och information.

 

Vi samlar in statistik för att kunna använda som underlag vid olika ansökningar och presentationer. Statistiken innehåller inga personuppgifter utan bara information om konstföreningens verksamhet.

 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar. 

 

Anmälan till kurser eller konstresor

När du anmäler dig till våra kurser, seminarier och konstresor godkänner du också att vi får lagra uppgifter om dina personuppgifter och dina val. Uppgifterna används för att kunna skicka information om kursen, inbetalningar, och för att kunna göra bokningar åt dig gällande t ex. hotell, resor och kost.

 

Kontakta oss:

Har du frågor kring hantering av personuppgifter som finns med i vårt medlemsregister? Kontakta rolf.westin@kramfors.se som är ansvarig för vårt medlemsregister. Har du allmänna frågor om Kramfors Konstförenings hantering av personuppgifter? Kontakta carlgerhard.lindberg @telia.com eller info@kramforskonstforening.orgBoken "70 år med Kramfors konstförening                                        

Bok_web_2.jpgI samband med att Kramfors konstförening nått den

mogna åldern av 70-år har en bok tagits fram som

berättar en spännande  historia från föreningens

tidiga år fram till idag.
Här kan du läsa mer.

 

 

 

Jubileumsutgåva

För att celebrera jubileumsåret har vi tagit fram enOG_tryck_web.jpg

reproduktion av konstnär Olle Gustafsson's tavla
"Hösten" i 200 exemplar, signerade av konstnären.
Konsttrycket ligger i en mapp och kostar 400:-.
Kan beställas genom att använda vårt
kontaktformulär
.

 
stäng