I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort. Kanske därför att många konstnärer har verkat och idag verkar i vårt område. Kramfors konstförening, som bildades efter krigsslutet 1945, firade 2015 sjuttio år.


Välkommen till Kramfors Konstförening!

2021 ett nytt år – med förhoppningar att vår
verksamhet så småningom kommer igång utan
att Covid-19 skall förstöra våra utställningar och
andra verksamheter.


 

 

 

     

 


Kalendarium

Kommande evenemang Utställningar 2021

Årsmöte

Uppskjutet till

hösten 2021 i samband med

årsmötet för 2020.

 

Utställningar

Konst – Integration
februari.

INSTÄLLD

Ann Larsson Dahlin
april - maj

INSTÄLLD

Jeko Haj Yusuf

augusti

 

Ann Larsson Dahlin

december

 

FacebookBanner.jpg

 
stäng