I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort. Kanske därför att många konstnärer har verkat och idag verkar i vårt område. Kramfors konstförening, som bildades efter krigsslutet 1945, firade 2015 sjuttio år.

Styrelse

Ordförande

Carl-Gerhard Lindberg

Sekreterare

Agneta Sjöberg

Kassör

Rolf Westin

Ledamöter

Annelie Näsman

Annika Johansson

Marianne Hägglund

Ulf Åkerlund

Suppleanter

Mary Eriksson

Lena Wälivaara

 

Revisorer

Per Rydberg

Gunilla Westman

Anna-Lena Nyberg (suppleant)

 

Valberedning

Ulla Netterlund

(sammankallande)

Svante Nilsson

 

 

Du måste aktivera javascript för att kunna använda detta formulär!
Detta fält är till för att lura automatiska spam-skript och syns normalt inte.
Om du är en människa skall du inte fylla i detta fält!

Kontakta oss

Namn :
E-postadress:
Ämne:
Meddelande:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att bli medlem i Kramfors Konstförening sätter du in medlemsavgiften på 150:- kr på Bankgiro 617-3769 och anger ditt namn och adress samt att du är ny medlem.

Skicka gärna ett meddelande via vårt kontaktformulär ovan så vet vi att din medlemsavgift är på väg.

 

Som medlem blir du inbjuden till vernissage fyra - fem gånger per år. Vid årsmötet i mars deltar du i ett medlemslotteri och om du är närvarande, även i ett närvarolotteri. Vi arrangerar också konstresor när möjligheter finns.

 

 

 
stäng