I Kramfors och Höga Kusten har konstintresset alltid varit stort. Kanske därför att många konstnärer har verkat och idag verkar i vårt område. Kramfors konstförening, som bildades efter krigsslutet 1945, firade 2015 sjuttio år.
 

Kramfors konstdag 7 september 2019malare.jpg
Konsthallen Kramfors

Syftet med konstdagarna är att öka konst- och kulturintresset i Kramfors och Västernorrland och vi vill därför inbjuda konstnärer och amatörer att delta i detta arrangemang den 7 september 2019.

 

Medverkan från din sida innebär att du ska finnas i Kramfors Konsthall med ditt konstnärskap. Att Du visar upp din konst tror vi är synnerligen intressant för kramforsborna, särskilt i vår fina Konsthall. Givetvis kan du även sälja dina verk. Två monterstorlekar erbjuds, ca 1,5 m alt 2.5 m vägg, 300:- resp 500:-. Beslut om deltagande tas 2 september.

 

Anmälan, eller ytterligare information runt praktiska frågor, ta kontakt med: Agneta Sjöberg, agnetaksjoberg@gmail.com via mail eller Carl-Gerhard Lindberg, carlgerhard.lindberg@telia.com, 070-628 17 59

 
Din anmälan om deltagande ser vi fram emot så snart som möjligt, dock senast 31/8. Vi har begränsat med platser och först till kvarn gäller. Reserver kommer att utses. Bekräftelse sker direkt efter 2/9. Betalning skall ske senast den 6 september.

 

Konstdagen pågår mellan klockan 11.00 - 15.00, tillgång till Konsthallen för iordningställande mellan kl. 08.00 - 10.45.

 
Välkommen med din anmälan!
KRAMFORS KONSTFÖRENING
Carl-Gerhard Lindberg - ordförande 

 

KK_KK_1.jpg

Arbete med iordningsställande inför konstdag.Konstresa
Alla som är anmälda till vår konstresa den 29 oktober 2016 kommer med!

Avresa från resecentrum Kramfors kl 10.00 fr Lunde kl 10.10.
Välkommen!

Konstresa den 29 oktober 2016

Följ  med på årets intressanta konstresa, granngårds!

Stärkta av fjolårets succéresa till Umeå arrangerar
Kramfors konstförening en MATISSEr-220x156mm.jpgkonstresa  lördagen den 29:e oktober till vår granne Härnösand.  Där besöker vi Härnösands konsthall och länsmuseéet på Murberget. Vi får intressanta guidningar på båda ställena. I konsthallen av den intressanta och mångomfattande Qvistska konstsamlingen med bl a den 20-miljoners värderade Matisse-tavlan.

Läs mer här.         

Henry Matisse
(bild  Härnösands konsthall)      Konstresa den 29 oktober 2016

Program


10.00

 

 

10.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 ca

 

 

14.00

 

 

 

15.30 ca

    Avresa med buss från Resecentrum Kramfors, möjlighet till
    påstigning i Lunde ca 10.10.

    Besök Konsthallen. Salongutställning med konstverk ur
    Qvistska samlingen. I utställningen visas verk av 1900-
    talets stora svenska konstnärer, bland annat Otte Sköld,
    Sven X:et Erixon, Hilding Linnquist, Leander Engström,
    Pelle Molin och Axel Fridell. Där visas även verk av              
    internationellt kända konstnärer som Henri Matisse, Marc
    Chagall, Pablo Picasso, André Derain, Laurens och Raoul
    Dufy. (Guidning)
    I konsthallen finns också samtidskonst av Birgitta Nenzén
    och en spännande ung konstnär, Jonas Silfversten Bergman.

    Äntrar vi bussen för färd till Murberget där vi börjar med att äta en
    utsökt lunch.

    Guidning av länsmuséet och sedan möjlighet att gå runt på egen
    hand och bland annat beskåda en utställning av Bengt Lindströms
    de sju dödssynderna.

    Hemfärd till Kramfors.

MATISSEr-220x156mm.jpg

 

Henry Matisse
(bild Konsthallen Härnösand)

 

2052_de_sju_dodssynderna.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur de sju dödssynderna av Bengt
Lindström

(bild Stockholms Auktionsverk)

Anmälan och pris

Priset för resan för medlemmar i konstföreningen är 250:- icke medlemmar betalar 300:-
I priset ingår bussresa K-fors-H-sand t/r, besök på konsthallen och länsmuséet Murberget,
guidningar, lunch och trevlig samvaro. OBS! begränsat antal platser, först till kvarn gäller.


Anmälan med namn tel. nr och plats för påstigning sker via mail till, kkfinfo@kramforskonstforening.org,
på telefon eller sms till Anita Bergström  070-650 59 96 eller Carl-Gerhard Lindberg 070-628 17 59.
Samtidigt med anmälan, senast den 21 oktober, inbetalas avgiften till bankgiro 617-3769.
Kom ihåg att ange namn vid inbetalning!


Boken "70 år med Kramfors konstförening                                        

Bok_web_2.jpgI samband med att Kramfors konstförening nått den

mogna åldern av 70-år har en bok tagits fram som

berättar en spännande  historia från föreningens

tidiga år fram till idag.
Här kan du läsa mer.

 

 

 

 

Jubileumsutgåva

För att celebrera jubileumsåret har vi tagit fram enOG_tryck_web.jpg

reproduktion av konstnär Olle Gustafsson's tavla
"Hösten" i 200 exemplar, signerade av konstnären.
Konsttrycket ligger i en mapp och kostar 400:-.
Kan beställas genom att använda vårt
kontaktformulär
.

 
stäng